Auriga

Mae Auriga, a adnabyddir fel y cerbydwr, yn gytser hynafol ac mae'n debyg mai hwn oedd un o'r cytserau cyntaf i gael ei enwi. Cynrychiolir y cytser fel arfer gan ddyn yn dal awenau cerbyd yn ei law chwith a gafr gyda'i phlentyn yn ei law dde. Credir ei fod yn cynrychioli duw'r flam Hephaestus. Dywedir mai ef oedd y dyn cyntaf I defnyddio pedwar ceffyl fel gerbyd yn dyfeisio'r quadriga. Gwnaeth hyn argraff ar Zeus, ac fel gwobr gosododd ef ymhlith y sêr.

Gwrthrychau Nodweddol

Mae ganddo'r sêr nodedig Capella a sawl clwstwr agored M36, M37 a M38n nifwl y seren IC405 a nebula gwasgaredig IC410.