Cancer

Mae cytser Canser, y cranc, yn grŵp anniffiniedig o sêr gwan yn yr ardal rhwng Gemini a Leo. Mae'n gytser hynafol, ac efallai y creodd astrolegwyr cynnar yr asteriaeth i gyd-fynd â'u damcaniaethau bod symudiad misol yr Haul trwy amrywiol gytserau wedi effeithio rhywfaint ar fywyd Daearol. Mae llawer o chwedlau am y creadur bach hwn; roedd y Groegiaid yn meddwl bod y cranc wedi dod i gymorth Zeus pan ymgodymodd â'i frawd Poseidon am feistrolaeth ar y Ddaear. Lladdodd Poseidon y cranc, ac ar hynny fe wnaeth Zeus ei wobrwyo â lle yn y nefoedd. Mae hefyd yn ymddangos ym myth Orion a Hercules fel creadur anffodus a anfonwyd gan Hera i elyniaethu'r arwyr, ond yn cael ei ladd a'i osod yn yr awyr.

Gwrthrychau Nodweddol

Messier 44, y clwstwr “Beehive” sydd i’w weld mewn ysbienddrych a’r clwstwr hynafol Messier 67, brithwaith coch o sêr hen iawn.