Cassiopeia

Ym mytholeg, roedd Cassiopeia yn wraig ofer i Cepheus ac yn fam i Andromeda. Pe na buasai hi wedi dweud fod ei phrydferthwch yn fwy na harddwch y duwiau, ni fuasai hi wedi dwyn cymaint o ddioddefaint i'w theulu! Disgrifiodd Milton hi fel brenhines ofer yn dod â dinistr i lawr ar bennau ei chartref trwy ddweud bod ei harddwch hi a harddwch ei merch yn fwy na nymffau môr Poseidon. Yna anfonodd Cetus, yr anghenfil môr, i ysbeilio’r wlad nes i Perseus ei ladd ac achub Andromeda. Pe na bai hi wedi gwneud hynny, byddai gennym awyr yn llawn cytserau ag enwau gwahanol arnynt, gan fod Cassiopeia yn rhan anwahanadwy o chwedl Perseus.

Gwrthrychau Nodweddol

Mae’r seren yn clystyrau Messier 103 a Messier 52, NGC457 y clwstwr Tylluan, y clystyrau NGC 663, NGC 659 a’r nebula “pac man” NGC 281