Centaurus

Mae Centaurus yn gytser llachar nad yw'n codi'n iawn o'r DU, er bod rhai o'i sêr i'w gweld yn sbecian uwchben y gorwel. Darganfuwn Centaurus ymhlith y 48 cytser gwreiddiol a restrwyd gan y seryddwr Ptolemy o'r 2il ganrif, ac mae'n parhau i fod yn un o'r 88 cytser modern. Mae Centaurus yn cynrychioli'r Centaur, creadur sy'n hanner dyn ac yn hanner ceffyl, ac efallai'n gysylltiedig â Chiron, athro Hercules, er bod hyn hefyd yn berthnasol i Sagittarius.

Gwrthrychau Nodweddol

Alpha Centauri, un o'r sêr agosaf at ein cysawd yr haul, Omega Centauri, clwstwr globiwlar ac un o'r ser mwyaf disglair yn yr awyr.