Cepheus

Darganfuwn Cepheus rhwng Cassiopeia a Draco. Yn Hemisffer y Gogledd, mae'n gytser polar, sy'n golygu ei fod i'w weld trwy gydol y flwyddyn. Mae'n well ei weld o fis Awst i fis Ionawr. Ym mytholeg Roeg, mae Cepheus yn ŵr i Cassiopeia ac yn tad i Andromeda. Roedd Cepheus yn rheoli y gwlad chwedlonol Aethiopia. Dywedir i Cassiopeia sarhau'r Nereids (nymffau môr) trwy frolio ei bod hi'n harddach na nhw. Apeliodd y Nereids at Poseidon a anfonodd y bwystfil anferth (Cetus) wedyn i ysbeilio arfordir teyrnas y Brenin Cepheus. Ceisiodd Cassiopeia a Cepheus gymorth yr oraclau, a ddywedodd wrthynt am aberthu eu ferch, Andromeda, i'r bwystfil. Gydag anobaith mawr, cawsant Andromeda wedi'i gadwyno i'r graig er mwyn i'r morfil ddod o hyd iddi. Fodd bynnag, ar y funud olaf, arbedwyd Andromeda gan Perseus, yr arwr, ar ei ffordd adref rhag lladd Medusa. Yn ystod priodas Perseus ac Andromeda, honnodd Phineus (brawd Cepheus) fod Andromeda wedi'i addo iddo yn gyntaf. Gwrthwynebodd Perseus yr honiad hwn a thorrodd ymladd. Gan ei fod yn fwy niferus, roedd yn rhaid i Perseus droi at ddefnyddio pennaeth Medusa i ladd ei wrthwynebwyr. Fodd bynnag, daliwyd Cassiopeia a Cepheus hefyd yng ngolwg Medusa a chawsant eu troi'n garreg hefyd. Dywedir i Poseidon osod Cassiopeia a Cepheus ymhlith y sêr.

Gwrthrychau Nodweddol