Coma Berenices

Mae'r cytser ffantastig hon, "Gwallt Berenice" yn gartref i rai o'r gwrthrychau mwyaf rhyfeddol sydd i'w gweld gydag offerynnau syml, tra bod y cytser ei hun yn rhyfeddol o'i gweld trwy ysbienddrych. Cyflwynwyd Coma Berenices gan y Groegiaid mewn chwedl am wraig ffyddlon Ptolemy, llywodraethwr yr Aifft. Addawodd Berenice i'r duwiau y byddai'n cynnig ei wallt iddynt pe bai ei gŵr yn dychwelyd adref yn ddianaf ar ôl brwydr. Dychwelodd Ptolemy mewn iechyd da, a chadwodd Berenice ei haddewid. Diflannodd ei wallt disglair, a galwyd ar Solon, astrolegydd y llys, i egluro pwy oedd wedi eu dwyn. Tynnodd sylw at y cytser i'r Brenin a'r Frenhines a dywedodd wrthynt fod y duwiau mor falch o'r fath aberth nes iddynt osod ei wallt yn y nefoedd.

Gwrthrychau Nodweddol

Mellotte 111, clwstwr o sêr, NGC 4565 galaeth lachar. Messier 64 galaeth y “llygad du”, Messier 53 clwstwr crwn ac NGC 5053 clwstwr globiwlar gwan 1 gradd o Messier 53