Cygnus

Mae'r cytser hardd yr haf hwn yn eiconig, yn gorwedd ar hyd y Llwybr Llaethog, yn ôl pob golwg yn plymio i lawr tuag at y meysydd sêr yng nghanol ein galaeth. Wrth edrych ar Cygnus, mae'n hawdd gweld pam fod ganddo'r enw arall "y groes ogleddol", gan fod ei chwe seren ddisgleiriaf yn ffurfio grŵp o'r fath. Gosodwyd yr alarch nefol yn yr awyr gan Zeus i anrhydeddu'r creadur ar ôl iddo drawsnewid ei hun I alarch i'w alluogi i hudo Leda, brenhines Sparta, a thrwy hynny yn dad i Castor a Pollux, yr efeilliaid a elwir bellach yn Gemini, a Helen o Troy a Clytemnestra, gwraig Agammenon.

Gwrthrychau Nodweddol

Y seren ddisglair Deneb, rhan o driongl yr haf. Mae'r seren yn clystyrau Messier 39 a Messier 29, y clwstwr globiwlar Messier 56 a'r nifwl y “Veil” sef gweddillion uwchnifwl. Y nifwl gogledd america NGC 7000. Mae'r Llwybr Llaethog yn ddisglair yn y rhanbarth hwn