Delphinus

Mae'n hawdd weld y cytser bach hwn fel y dolffin y mae i fod i'w gynrychioli. Mae'n debygol ei fod yn cynrychioli y dolffin a ddaeth i achub y bardd Groeg enwog Arion, a oedd yn dychwelyd ar long o gystadleuaeth yr oedd wedi ennill swm mawr o arian. Ysbeiliodd y morwyr brwd o'r wobr a'i fwrw dros y llong, gan obeithio cuddio eu trosedd, ond anfonodd Zeus ddolffin i'w achub, ac yna dinistrio'r llong â tharanfollt. Achubwyd Arion a gosodwyd y dolffin yn awyr y nos. Mae Delphineus yn cynnwys ychydig o wrthrychau sy'n haeddu sylw. Mae ei leoliad yn agos at ffin ddwyreiniol y Llwybr Llaethog yn sicrhau ei fod yn fan o ddiddordeb i'r heliwr nifylau.

Gwrthrychau Nodweddol

“Arch Jacob” yw'r enw ar yr asteriath siâp diemwnt sef corff y dolffin. NGC 6639 clwstwr globiwlar ac NGC 7006, clwstwr globiwlar pell iawn I ffwrdd