Draco

Mae'r cytser hwn yn gynrychioli'r ddraig a oedd yn gwarchod gardd yr Hesperides, y fan lle cadwodd Hera, gwraig Zeus, afalau aur anfarwoldeb. Mewn chwedlau eraill, mae'r cytser wedi'i gysylltu gyda'r Hydra a warchododd y Cnu Aur, dim ond i gael ei ladd gan Jason ar ei ymchwil lwyddiannus. Mae Draco yn gytser hir, troellog o sêr eithaf gwan sy'n ymdroelli rhwng y ddwy arth i orffen mewn pen wedi'i ffurfio o 4 seren, yn agos at Vega. Nid y seren  Draconis neu Thuban yw'r seren ddisgleiriaf yn y cytser, ond mae'n rhyfeddol gan mai hi oedd y seren agosaf at y pegwn 4300 o flynyddoedd yn ôl. Yn y pyramidiau mawr yn Gizeh, mae'n ymddangos bod sawl darn yn cyfeirio at benllanw'r seren hon, fel y gwelwyd o'r Aifft 4300 o flynyddoedd yn ôl. Dywedir yn aml wrth edrych i fyny un o'r darnau hyn y gallai Thuban gael ei weld yng ngolau dydd gan arsylwr, er na ellir gweld pob seren, hyd yn oed o'r maint cyntaf yng ngolau dydd heb ryw fath o offeren technegol.

Gwrthrychau Nodweddol

NGC 6345 nifyl planedol llachar, ac NGC 5907 galaeth siap echyl ar ei ochr.