Equuleus

Mae hwn yn gytser gwan sydd i'w ganfod hanner ffordd rhwng Delphinus a thrwyn Pegasus. Mae'n cynnwys tair seren mewn triongl isosgeles estynedig mewn maes gwag iawn; mae'r cytser ei hun ychydig yn anodd ei ddarganfod, ac nad yw'n gynnwys unrhyw gwrthrychau ddiddorol i'r rhan fwyaf o arsylwyr. Wedi'i ddyfeisio gan Hevelius yn yr 17eg ganrif, mae ei "Geffyl Bach" sef cyfieithiad Equuleus , yn eithaf anniddorol. O safbwynt hanesyddol mae Ptolemy yn sôn am y cytser yn yr Almagest, fel rhan o'r grŵp cyfagos Delphinus, felly efallai fod Hevelius yn helpu i'w wahaniaethu. Ym mytholeg credir ei fod yn cynrychioli'r ceffyl bach Celeris, brawd Pegasus y ceffyl asgellog, ac mae'n ymddangos yn agos at y grŵp hwnnw yn yr awyr.

Gwrthrychau Nodweddol