Eridanus

Mae Eridanus yn un o'r cytserau mwyaf dryslyd yn y nefoedd. Nid yw Eridanus, ""Yr Afon"", yn rhy anodd i'w nodi, mewn gwirionedd mae'r seren  Eridani yn gorwedd yn weddol agos at  Orionis, neu Rigel, tra bod gweddill y cytser yn ymdroelli mewn llinell o sêr gwan i'r de a'r gorllewin o'r pwynt hwn, gan orffen gyda'r seren maint cyntaf Achernar, sydd ddim yn codi yn ein hemisffer. Ym mytholeg, credir mai Eridanus yw'r afon a warthodd y Ddaear i foddi'r bachgen brech Phaeton, a oedd yn meddwl y gallai reoli cerbyd yr Haul a oedd yn eiddo i'w dad Apollo. Collodd Phaeton reolaeth ar y cerbyd, ac i atal niwed i drigolion y Ddaear, roedd yr afon yn ei foddi, ond nid cyn iddo roi lliw haul i drigolion cyfandir Affrica, ac felly'n adrodd yn chwedlonol am liw eu croen heddiw. Mae hefyd wedi'i uniaethu a'r afon Nîl, a gyda'r afon diflanedig Gihon a ddisgrifir yn y Beibl fel un o'r afonydd yng Ngardd Eden.

Gwrthrychau Nodweddol

Achernar, seren ddisglair nad yw'n codi ym Mhrydain. NGC 1535, nifwl planedol o'r enw “Llygad Cleopatra”