Ophiuchus

Mae cytser Ophiuchus yn gasgliad gwasgarog o sêr ail a thrydydd maint sy'n pontio'r ffiniau rhwng grwpiau'r gwanwyn a'r haf. Mae'r cytser yn un o hynafiaeth, a gyflwynwyd yn ôl y sôn gan y Groegiaid ac efallai yn cynrychioli sylfaenydd meddygaeth Aesclepius, yr iachawr a aeth gyda lluoedd Groeg yn ystod y rhyfel Troy. Mae'r enw Ophiuchus yn golygu "Cludwr Sarff", ac ar hen fapiau seren mae'r ffigwr yn cael ei ddarlunio gyda'r neidr Serpens yn ei freichiau. Mae'r rheswm pam mae neidr wedi dod i fod yn gysylltiedig â meddyginiaeth yn anodd I ddeall, er bod stori Israel am y "Sarff Copr" a gododd Moses yn anialwch Sinai yn y 15fed ganrif CC, i frwydro yn erbyn gwenwyn y gwahanol greaduriaid a ddarganfuwyd yno yn tarddiad credadwy o'r chwedl serol hon, gan fod y Groegiaid yn ddiau yn ymwybodol o'r stori hon trwy eu haneswyr eu hunain megis Herodotus, ac yn ei throsglwyddo i'w chwedloniaeth eu hunain.

Gwrthrychau Nodweddol

Messier 10, Messier 12, Messier 107, Messier 9, clystyrau globiwlar llachar. Y clwstwr ser IC 4665