Pegasus

Mae cytser Pegasus, ""Y Ceffyl Asgellog"" yn un o'r grwpiau mwyaf hawdd ei adnabod yn awyr yr hydref, a dyma'r arwyddbost a fydd yn galluogi'r arsylwr i ddod o hyd i grwpiau eraill, gwannach y tymor. Yn y chwedl, ganed Pegasus o waed y gorgon Medusa ar ôl iddi gael ei lladd gan Perseus. Yna, cymerodd y ceffyl yr arwr yn ôl i'w famwlad, lle ar hyd y ffordd, daeth Perseus ar draws Andromeda wedi'i gadwyno i glogwyn, yn aros am ei thynged gan Cetus. Wedi i Perseus achub Andromeda a dychwelyd i'w gartref, aeth â Pegasus i Fynydd Ida, lle gallai'r ceffyl fwynhau tragwyddoldeb, gan bori dan golwg caredig Zeus. Gosodwyd Pegasus yn yr awyr yn y pen draw i gwblhau chwedl y Perseus arwrol, ond roedd y ceffyl asgellog ei hun yn anfarwol, ac mae hanesion ei gampau yn parhau trwy gydol chwedloniaeth Roegaidd. I’r Celtiaid hon oedd ceffyl Llyr, duw’r môr, ceffyl gwyn hardd a oedd yn nodweddiadol o lawer o chwedlau Celtaidd ac sydd â chysylltiadau morol o hyd – fe’i gelwir yn gapiau gwynion y tonnau yn geffylau gwynion. Yn yr hen fyd Celtaidd roedd y cytser hwn (ac Andromeda ar ei chefn) yn cynrychioli'r dduwies Epona yn marchogaeth ei cheffyl gwyn ac fe'i symbolir yn nhirwedd Prydain gan ffigwr sialc y ceffyl gwyn yn Uffington. Dywed traddodiad Seisnig wrthym mai yma y trechodd San Siôr y ddraig; roedd dramâu mummers a ail-grewyd yma yn y gorffennol yn cysylltu San Siôr â chwedl Perseus ac Andromeda; saif ei farch gwyn ar y bryn o hyd fel delw i'r chwedl hon. Mae'r Fonesig Godiva yn Coventry hefyd yn coffáu perthynas ceffylau gwyn â merched. Mae ei thaith drwy'r ddinas yn stori Gristnogol am Epona, Perseus ac Andromeda ac yn ddathliad o fenyweidd-dra a ffrwythlondeb. Yn y chwedl Gymreig Y Mabinogion, mae Rhiannon, priodferch Pwll, Arglwydd Dyfed yn marchogaeth ceffyl gwyn hudolus. Mae'r mythau hyn yn bodoli hyd yn oed mewn hwiangerddi; mae merched a cheffylau gwyn fel Banbury Cross a'i chysylltiad â chlychau a modrwyau yn cyfeirio unwaith eto at chwedlau hynafol am ffrwythlondeb a chyfoethogrwydd y mae hud yr awyr wedi'i blethu drwyddynt.

Gwrthrychau Nodweddol

Messier 15 clwstwr globiwlar