Pisces

Rhaid i Pisces fod yn un o'r cytserau hiraf a gwannaf ar hyd yr Ecliptic. Fodd bynnag, unwaith y gellir olrhain yr amlinelliad mae'n weddol hawdd ei adnabod eto. Mae'n debyg bod y cytser yn cynnwys dau bysgodyn, mae un, a elwir yn bysgodyn y gorllewin, yn gorffen mewn ychydig hirgrwn o sêr a elwir yn "Cylched y Pisces", tra bod y pysgod dwyreiniol yn rhedeg mewn llinell syth i fyny ochr ddwyreiniol cytser Pegasus, sy'n gorwedd yn union i'r gogledd. Mae Pisces yn gytser arall gyda hanes hynafol, unwaith eto mae'n un a grëwyd gan y Babiloniaid ac a drosglwyddwyd i genedlaethau a diwylliannau'r dyfodol.

Gwrthrychau Nodweddol

Messier 74, galaeth gwan.