Sagitta

Mae cytser Sagitta yn grŵp bach iawn o bum seren eithaf llachar sy'n ffurfio amlinelliad y "Saith" y mae'r grŵp hwn i fod i'w gynrychioli. Cyflwynwyd y cytser gan y Groegiaid, ond mae mor amlwg fel ei bod yn anodd gweld sut na chafodd ei nodi na'i ddefnyddio gan wareiddiadau hynafol eraill. Dywedir ei fod yn cynrychioli un o'r saethau a ddefnyddiodd Hercules i ladd yr adar Stamphylian fel rhan o'i 12 llafur, neu fel arall, y saeth Cupid. Mae Sagitta yn gorwedd ar hyd y Llwybr Llaethog rhwng cytserau cyfoethog Aquila a Vulpecula, ac mae'n cynnwys dau glwstwr seren hardd a dwy seren anarferol iawn a fydd o ddiddordeb.

Gwrthrychau Nodweddol

Messier 71 clwstwr sêr trwchus a all fod yn glwstwr globiwlar.