Taurus

Mae'r grŵp serol sy'n ffurfio cytser Taurus yn un o'r cysylltiadau mwyaf hawdd ei adnabod yn yr awyr. Mae siâp ""V"" eang pen y tarw, a'i seren amlwg Aldebaran ynghyd â chlwstwr hardd y Pleiades yn gwneud Taurus yn un o'r darluniau fwyaf hardd holl awyr y nos. Mae'r cytser yn dyddio o hynafiaeth, ac mae wedi cael ei gydnabod fel tarw nefol gan bron bob gwareiddiad ar wyneb y Ddaear; yn wir, mae'n un o'r ychydig gytserau sydd mewn gwirionedd yn edrych fel y bwystfilod y maent yn eu cynrychioli! Ym mytholeg Groeg mae'r cytser yn cynrychioli'r Tarw wnaeth Zeus ei droi er mwyni redeg i ffwrdd gyda'r nymff Europa. Dim ond pen ac ysgwyddau'r tarw sy'n cael eu darlunio yn yr awyr ac sy'n tarddu o'r chwedl hon wrth i'r tarw gludo Europa ar draws afon, gan wneud y corff yn anweledig. Mae cytserau Taurus ac Auriga wedi'u hasio â'i gilydd yn batrwm mawr yn yr awyr sy'n adrodd hanes Hu Gadarn, y dyn cyntaf i gysylltu ychen â'r aradr. Mae'r cynulliad cyfan yn dechrau gyda Bootes y buches, y rôl honno sydd bellach yn cael ei chymryd gan Hu Gadarn, yn symud mewn llinell trwy Ursa Major ac yn dod i lawr trwy Auriga i Taurus yr ychen. Os yw Hu yn trin yr aradr, yna mae'n hawdd gweld pam mae saith seren Ursa Major yn cael eu henwi felly yn y traddodiad Prydeinig, er bod pam mae Auriga yn cael ei weld fel cyswllt â'r ychen bellach ar goll. Ar noson dywyll o aeaf, mae Taurus yn trigo yn uchel yn yr awyr fel y gwelir o Brydain, ac mae'n cynnwys sawl gwrthrych o bwys.

Gwrthrychau Nodweddol

Y seren oren llachar Aldebaran. Y clwstwr llachar Messier 45 “y Pleiades” Messier 1”Nifwl y Cranc”, uwchnofa sy'n weddill o'r Hyades, y clwstwr sêr sy'n ffurfio wyneb y tarw