Triangulum

Mae cytser Triangulum yn cynnwys, fel y byddai'n ddisgwyledig, tair seren yn gorwedd mewn maes anniddorol i'r de o Andromeda. Mae'n ymddangos ei fod yn gytser sydd wedi'i drwytho mewn hynafiaeth, er bod yr union beth y mae i fod i'w gynrychioli yn agored i ddadl. Awgrymwyd bod y Groegiaid yn meddwl amdani fel eu prif lythyren Delta (er bod ffynonellau hynafol fel Cicero yn datgan nad yw'n cynrychioli'r llythyren, ond delta yr afon Nîl.) Mae'r tair seren sy'n creu'r amlinelliad trionglog yn weddol amlwg, ond ychydig iawn o sylw sydd i'r sylwedydd awyr dwfn.

Gwrthrychau Nodweddol

Messier 33 galaeth gyfagos 3.3 miliwn o flynyddoedd golau i ffwrdd. NGC 752 clwstwr seren binocwlar hyfryd