Ursa Minor

Cytser enwog sy'n dyddio o'r hynafiaeth ac un o grwpiau gwreiddiol Ptolemy, er mai dim ond oherwydd ei debygrwydd i Ursa Major y gellir esbonio pam y cafodd ei hadnabod fel arth. Mae'r awyr yn llawn anifeiliaid sy'n ymddangos i ddod mewn parau, cŵn, eirth, llewod a hyd yn oed dynfarchion! Mae Ursa Major yn gytser diddorol er nad yw'n cynnwys llawer o sylw i'r arsylwr awyr dwfn. Mae ei iachawdwriaeth yn gorwedd yn y ffaith mai dyma'r cytser agosaf at echel gogleddol cylchdro'r Ddaear, ac mae'n fan cyfleus ar gyfer cyfeirio mordwyol. Unwaith eto, mae bron pob gwareiddiad wedi nodi'r cytser hwn fel arth, gydag eithriadau diddorol y diwylliannau Asiaidd mawr yn India a Cambodia. Mae'n debyg mai'r rheswm am hyn yw eu cynnydd fel gwladwriaethau dinas pan gymerodd y cytser ei sefyllfa bresennol 2500 o flynyddoedd yn ôl. I'r cymdeithasau goleuedig hyn, y cytser oedd y Mynydd Celestial neu Fynydd y Byd, a chodwyd nifer o demlau Hindŵaidd a Khmer, megis Kandarya Mahedevi ac Angkor Wat fel cynrychioliadau daearol aruthrol o'r grŵp hwn o sêr.

Gwrthrychau Nodweddol

Polaris, seren y gogledd